Privacy Statement

Op deze pagina vindt u ons privacy statement en kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en bewaren.

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Parkerenrotterdamairport.com verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt in correspondentie met ons via e-mail en per telefoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze vergelijkingswebsite heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben verkregen van ouders of voogd. Wij kunnen dit niet controleren en raden daarom ouders aan om betrokken te blijven bij online activiteiten van hun kinderen. Wanneer u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan direct contact met ons op en wij zullen deze informatie direct verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Parkerenrotterdamairport.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Parkerenrotterdamairport.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Parkerenrotterdamairport.com) tussen zit.

Hoe lang worden er persoonsgegevens bewaard?

Parkerenrotterdamairport.com bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Parkerenrotterdamairport.com verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Parkerenrotterdamairport.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Parkerenrotterdamairport.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u, een ander of een door u genoemde organisatie te versturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar info@parkerenrotterdamairort.com.

Het is belangrijk dat wij zeker weten dat er door u een verzoek is gedaan. Hiervoor vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk reageren op uw verzoek. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Parkerenrotterdamairport.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@parkerenrotterdamairport.com

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics volgens de richtlijnen van de AVG. Dit houdt in:

  • Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies;
  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
  • “Gegevens delen” is uitgezet;
  • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wijzigingen in ons privacy statement

Ons privacy statement zal regelmatig gewijzigd worden. Wij raden dan ook aan om ons privacy statement regelmatig te raadplegen, hierdoor bent u altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Heeft u vragen, een klacht of een opmerking?

Parkerenrotterdamairport.com is onderdeel van Tobiwald en gevestigd aan Bûterheideveld 31 8423 TB, te Makkinga in Nederland en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Parkerenrotterdamairport.com

Bûterheideveld 31

8423 TB Makkinga

Nederland

Info@parkerenrotterdamairport.com

KVK: 78348552

BTW: NL003323208B84